Çiçeği burnunda bakana tarımı kurtaracak 10 öneri

Çiçeği burnunda bakana tarımı kurtaracak 10 öneri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin istifasıyla boşalan bakanlık koltuğuna, meslekten bir ismin atanması tarımla ilgili kuruluşların temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Bir dönem Ziraat Mühendisleri Birliği Başkanlığı yapan, DYP Milletvekilliği döneminde de TBMM Tarım Komisyonu’nun etkili isimleri arasında yer alan Yılmaz Hastürk, yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye şu önerilerde bulundu:

1- Ziraat Bankası yeniden tarımsal amaçlı kredilere öncelik vermeli, daha önce kullanılan krediler ödenebilecek bir düzeye çekilmeli.

2- Ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, teknisyenler ve tarım alanında yatırım yapmayı düşünenlerin, atıl tarım alanları ile kamuya ait sahaları kullanmaları için yasal önlemler alınmalı.

3- Tüm tarım araç ve gereçleri 5 yıl süreyle KDV ve diğer vergilerden muaf tutulmalı.

4- Gübre, tohum, ilaç gibi girdiler üretim sonunda tahsil edilmek kaydı ile müteselsil kefalet ile kamu kaynakları temin edilerek makul giderler ilavesi ile verilmeli.

5- Üretimde kullanılan motorin vergiden muaf tutulmalı.

6- Acilen Milli Üretim Planı yapılarak tarımsal üretim yönlendirilmeli.

7- Büyükşehirler çevresindeki köyler mahalle statüsünden çıkarılarak tekrar köy statüsüne çekilmeli. Tarım topraklarında yapısal yerleşimlere son verilmek için ağır cezalar getirecek yasal düzenleme yapılmalı.

8- Yetişmiş ağaç ve orman envanterinin bulunduğu alanların başka bir yatırım alanı olarak değerlendirilmelerine son verilmeli.

9- Mali ve yasal tedbirler alınarak bahar gübreleri, üreticilere dağıtılmalı.

10- Yerli tohum ve damızlık üretimi için gerekli önlemlere başvurulmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.