CHP'den Tıp Bayramı bildirgesi

CHP’den Tıp Bayramı bildirgesi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bildirge yayımladı. CHP’nin açıklamasında, “Günümüzde sağlık alanında yaşanan büyük sorunların farkındayız, haklı talepleri var gücümüzle destekliyoruz ve çözüm için kararlılıkla mücadele edeceğiz” denildi.

“MAAŞLAR ARTIRILMALI”

Açıklama şöyle devam etti;

“Değerli Hekimler, En uzun eğitimi alan, en riskli, en zor ve en yoğun mesleği uygulayan hekimlere hak ettikleri insanca yaşama koşulları sağlanmalı ve emeklerinin karşılığı olabilecek düzeyde maaş verilmelidir.

Emekli hekimlerin maaşları da artırılmalıdır. Birinci basamak sağlık hizmetleri halk sağlığının ve koruyucu tıbbın temelidir. Aile Sağlık Merkezleri tümüyle kamu hizmetine dönüşmeli, binaları kamu binası olmalı, kira-kiracı ilişkisi kaldırılmalı, yardımcı personel atamaları bir an önce yapılmalıdır.

Ceza Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmalıdır. Asistan hekimlerin nöbet ve çalışma koşulları düzeltilmeli, nöbet ertesi izin hakları verilmeli, ağır hizmet yüküne son verilerek eğitimleri için yeterli süre ayrılmalıdır.

Değerli Hemşireler ve Tüm Sağlık Çalışanları, sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bugün hekimlerle birlikte hemşireler ve tüm sağlık çalışanları da ağır hizmet koşulları altında ezilmekte ve emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar.

Tüm sağlık çalışanların maaşlarında ivedilikle artış yapılarak 3600 ek gösterge uygulanmalıdır.

“TÜM SORUNLAR YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCUDUR”

Sevgili halkımız, hastalar ve hasta yakınlarına, bugün sağlıkta yaşadığımız tüm sorunlar uygulanan yanlış politikaların sonucudur.

İktidar sağlığı bir hak olmaktan çıkararak, kar amaçlı verilen bir hizmet haline getirmiştir. Kamu hastane ve üniversitelerine verilen destek azaltılmış, özel hastanecilik teşvik edilmiş, sağlığın korunması yerine müşteri olarak görülen hasta sayısı artışı hedeflenmiştir.

Sağlık çalışanları, bugün yaşanmakta olan aksaklıkların sorumlusu değil, mağdurudur. Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete derhal son verilmeli, bu tür davranışlar hem vicdanen hem de en ciddi adli cezalarla mahkum edilmelidir.

“SAĞLIKTA ŞİDDET YASA TASARISI KABUL EDİLMELİ”

Hekimlerimizin en acil talebi olan TTB’nin hazırladı. “Sağlıkla Şiddet Yasa Tasarısı” en kısa zamanda eksiksiz kabul edilmeli ve güvenli işyerleri oluşturulmalıdır.

Sağlıkla yaşanan şiddet, kötü çalışma koşulları, düşük maaşlar nedeniyle binlerce hekim istifa etmekte, bir çoğu yurtdışına gitmekte ya da mesleği bırakmaktadır. Riskli cerrahi ve dahili uzmanlık dalların; tercihen tıp mezunu sayısı hızla azalmaktadır.

Bugün bazı hastanelerde önemli branşlarda uzman eksiği vardır. Muayene ve tetkik randevularında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Birçok hastanede hastalara 5 dakikada bir randevu verilmesi kabul edilemez.

Muayene süresi en az 20 dakika olmalıdır. Hepimizin sağlığı ciddi tehdit altındadır. Sonuçta hekimi, hemşireler, diğer sağlık çalışanları ve halkımız mevcut sağlık sisteminden memnun değildir. CHP bu taleplerin takipçisi olarak kararlılıkla mücadele edecek, iktidara geldiğinde ise öncelikle ele alarak sorunları çözecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.