2021-2022 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları (Güz YY)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize

2021-2022

Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. A-BAŞVURU

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri* (Tıp Fakültesi hariç) Başvuru Tarihleri : 02-20 Ağustos 2021 Sonuçların İlanı : 03 Eylül 2021 Asıl Aday Kayıt Tarihleri : 13-15 Eylül 2021 Yedek Aday Kayıt Tarihleri : 16-17 Eylül 2021 Tıp Fakültesi Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri** Başvuru Tarihleri : 09-26 Temmuz 2021 Sonuçların İlanı : 06 Ağustos 2021 Asıl Aday Kayıt Tarihleri : 10-11 Ağustos 2021 Yedek Aday Kayıt Tarihleri : 12-13 Ağustos 2021 Başvuru Şekli *Başvurular, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz internet sayfasından online yapılacak olup gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir. Zorunlu Yabancı Dil (İng-Alm) Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı Tıp Fakültesi (İngilizce Programı ) hariç %100 veya % 30 yabancı dilde eğitim yapan Bölüm ve Programlara başvuru yapacak adaylar için: 26 Ağustos 2021 Perşembe saat 10: 00’da, Yabancı Diller Yüksekokulunda yüz yüze yapılacaktır. Başvuru Yapılacak Yerler : Başvurular http://www. mu. edu. tr/ adresine online yapılacaktır B-KABUL ŞARTLARI

1. Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılır. 2 . Eşdeğer diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş için adayların; a) Tıp Fakültesi (Türkçe) Programına yatay geçiş yapacaklar hariç öğrenim görmekte oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki bütün sınavlarını başarmış olmaları, b) Tıp Fakültesi (Türkçe) Programına yatay geçiş yapacaklar hariç yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 2, 80 olması, c) Tıp Fakültesi (Türkçe) Programına başvuran adayların kabulünde kullanılan, ilgili programa kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ve akademik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanan yatay geçiş değerlendirme puanı (DP) aşağıdaki formüle göre hesaplanarak bulunur. Yatay geçiş değerlendirme puanı (DP) X=Öğrencinin yerleştiği programa kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı Y=İlgili programın adayın kaydolduğu yıldaki taban puanı (okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç) Z=4’lük not sistemine göre adayın genel not ortalaması Yatay Geçiş Değerlendirme puanı (DP)= [(X/Y)x80][Zx5) d) Tıp Fakültesi yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri “Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kılavuzuna göre yapılır” 3. Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapılan bölüm/programlara başvuran adayların; a) Öğretim dili %100 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için %100 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda, öğretim dili %30 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için %100 veya %30 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda öğrenim görüyor olması, b) Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan veya ilanda belirtilen tarihlerde yapılacak yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavından ya da ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından aşağıda belirtilen puanları veya eşdeğer puan alması, -Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%30 İngilizce) Bölümlerine 70 puan, – Mühendislik Fakültesinin bütün Bölümleri, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) Bölümü, Tıp Fakültesi (İngilizce), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümü, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Bölümüne 65 puan, – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce) Bölümlerine, Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Bölümüne 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan alınmış olması, c) Adayın (a) bendindeki şartları taşıması ve yabancı dil hazırlık programında başarılı olduğunu belgelendirmesi 4. Öğrenim görmekte oldukları Bölüm/Programda disiplin cezası almamış olmaları 5. İkinci Öğretim Programından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar öğrenim gördüğü en son yarıyılda %10’luk başarı dilimi içinde olmaları gerekir. C- GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi. (İmzalı) 2. Başvuran öğrencinin izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları, genel not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript). 3. Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin onaylı belge. 4. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi. 5. Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair onaylı belge. 6. İkinci öğretimden normal öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin onaylı belge. 7 . Onaylı öğrenci belgesi. 8. %100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programlara yatay geçiş için başvuru yapacak adayların; a) %100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programda öğrenim gördüğüne dair onaylı belge b) 4/b maddesinde belirtilen sınavlardan yatay geçiş yapmak için yeterli puan aldığını gösterir belge Not: 1- İstenen belgeler, imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır. 2- Eksik belge veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 3- Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları onaylı ders içerikleri ile yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi kayıt anında

teslim edeceklerdir. *Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız. *İletisim Rehberi * Yatay geçiş başvurusunda bulunan adaylar “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından kişisel verilerinin kullanılmasını kabul eder.

Kaynak: Habermetre

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.